Háčkovat - crochet - häkeln

Háčkovat - crochet - häkeln

1. 8. 2012 - Čeština je nejhezčí, ale třeba se Vám tento česko-anglický a česko-neměcký slovníček háčkování hodí. Slovníček a zkratky jsem si dávala postupně dohromady, háčkuji podle něj a věcičky vypadají tak, jak mají. Jakmile bude chvilka, vložím návod na háčkovaná jablíčka a uvidíte, že jsou k světu. Přesto, pokud najdete nějakou chybičku nebo nepřesnost, budu ráda za info!

 

Háčkujeme doma
Háčkujeme v Anglii
Háčkujeme v USA
háčkovat  crochet          
háček na háčkování crochet hook  
nahodit přízi yarn over hook (yoh) yarn over (yo)
stahovací očko magic ring  
řada             round (rnd), row (r)  
řetízkové oko (ŘO) chain (ch), stitch (st)  
řetízková oka chains (chs), stitches (sts)  
pevné oko (PO)       slip stitch (sc) slip stitch (sl st)
krátký sloupek (KS) double crochet (dc) single crochet (sc)
polosloupek (PDS) half treble crochet (htr) half double crochet (hdc)
dlouhý sloupek (DS) treble crochet (tr) double crochet (dc)

2x nahozený dlouhý

sloupek (2 DS)

double treble crochet (dtr) treble crochet (tr)

3x nahozený dlouhý

sloupek (3 DS)

triple treble crochet (trtr) double treble crochet (dtr)
rozháčkovat, přidat increase (inc)  
sháčkovat, ubrat decrease (dec)  
začít begin (beg)  
pokračovat continue (cont)  
přeskočit miss skip (sk)
opakovat repeat (rep)  
otočit turn  
vyměnit barvu change colour  
mezi between (bet)  
společně together (tog)  
předchozí previous  
zbytek remain (rem)  
mezera, mezery space (sp), spaces (sps)  
hlavní barva main colour (mc)  
kontrastní barva contrasting colour (cc)  
smyčka loop (lp)  
smyčky loops (lps)  
lícová strana right side (rs)  
rubová strana wrong side (ws)  
pikotka picot (p)  

 

Háčkujeme doma
Háčkujeme v Německu
háčkovat

häkeln    

háček na háčkování Häkelnadel
nahodit přízi Umschlag (U.), Garn über die Nadel
stahovací očko flexibel Fadenring
řada Runde, Reihe (Rd., R.)
řetízkové oko (ŘO)    Luftmasche (LfM, Lm)
řetízková oka  Luftmaschenkette
pevné oko (PO) Kettmasche (Km, Kettm)
krátký sloupek (KS) feste Masche (fM)
polosloupek (PDS) halbes Stäbchen (h. Stb)
dlouhý sloupek (DS) (einfaches) Stäbchen (Stb.)
2x nahozený dlouhý sloupek (2 DS) doppletes Stäbchen
3x nahozený dlouhý sloupek (3 DS) dreifachen Stäbchen
rozháčkovat, přidat     zunehmen (zun)
sháčkovat, ubrat abnehmen (abn)
začít anfangen
pokračovat fortsetzen, weiterarbeiten
přeskočit überspringen
opakovat wiederholen (wdh.)
otočit wenden
vyměnit barvu      Farbe wechseln
mezi zwischen
společně zusammen (zus.)
předchozí vorherige
zbytek, zbývající Rest, restliche
mezera Zwischenraum
hlavní barva Hauptfarbe
kontrastní barva Kontrastfarbe
smyčka Schlinge (Schl.)
smyčky Schlingen
lícová strana richtige / vordere Seite
rubová strana falsche / Rückseite
pikotka Pikot (Mäusezähnchen)